Tag Archives: consell de barri

Crònica del Consell de Barri de la Nova i Antiga Esquerra de l’Eixample

El darrer dia de gener s’ha celebrat el primer consell de barri d’aquest mandat a l’Esquerra de l’Eixample, presidit pel regidor de districte, Gerard Ardanuy, i flanquejat, pel president del districte, el gerent, els consellers adscrits als dos barris i el conseller tècnic. Com és preceptiu, les sessions consten d’un informe de situació, d’un torn obert per associacions, i un torn obert per a persones a títol individual amb les corresponents rèpliques. A la sessió érem vora 100 persones. Des de la CUP de Barcelona, seguim amb les nostres cròniques i valoracions de les sessions.

Imatge del Consell de barri

La sessió s’ha iniciat amb un breu informe del regidor, centrat en la situació dels diferents equipaments i serveis, i sense referències als suposadament imminents Pla d’Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de Districte (PAD). En destaquem les negociacions per traslladar -entenem- el conflictiu Parc de Neteja o les referències a mantenir la proposta d’equipaments al solar de la Illa Germanetes, així com la continuació de la reforma de l’Avinguda Roma. Els pisos per a joves de la cruïlla Londres / Villarroel es mantenen tancats, el CAP Borrell ha entrat en funcionament, s’han cobert els túnels oberts per fer passar el TAV i es segueix parlant del pla pilot per a “necessitats educatives” per l’antiga biblioteca Lola Anglada.

Al torn d’entitats, poques intervencions però clares i contundents. L’AVV de l’Esquerra de l’Eixample s’ha centrat especialment en preguntar pel present i futur de la Presó Model i el pla previst en els seus terrenys un cop es consumi el trasllat del centre penitenciari, al qual s’ha respost que no és moment clar el trasllat de la presó cap a la Zona Franca tal com estava anunciat, i en conseqüència, el pla d’actuacions no és ara mateix a l’agenda. Caldrà estar amatents a aquesta notícia. Després han intervingut els representants de l’AMPA Diputació, professorat del Joan Miró o d’escoles bressol. Totes les intervencions molt crítiques amb la manca d’inversió pública en centres educatius, tot i l’increment de la demanda, i l’aposta municipal per anar obrint línies “bolet”en un districte que també presenta les pitjors xifres pel que fa a admissió a les escoles bressol públiques de la ciutat (un 22%).

Gerard Ardanuy, que també és regidor d’educació al govern municipal, s’ha escudat en la manca d’inversió feta per l’anterior govern, les dificultats financeres actuals, i al fet que si bé s’és conscient de que manquen centres públics cal també plantejar que existeixen places de gestió indirecta. Una clara aposta per l’educació privada concertada.

Posteriorment ha arribat el torn de les intervencions ciutadanes, de diferent índole. Destaquem la defensa de l’escola pública per part de diferents assistents, referències a millorar els carrils bici o també el qüestionament i preguntes sobre les dinàmiques d’aquestes sessions

Des de la CUP hem aprofitat aquest segon torn per secundar les reivindicacions de la comunitat educativa així com per demanar més informació sobre el solar de la Illa Germanetes, especialment un cop s’ha fet públic l’informe aprovat per la Subcomissió d’Urbanisme municipal pel qual es modifica el Pla General Metropolità. També hem preguntat per l’ús de l’espai públic per a actes populars, arrel de la recent prohibició d’organitzar un dinar al Parc de l’Escorxador o a la voluntat de traslladar la tradicional calçotada que s’organitza al carrer Marina a un altre indret. Respostes parcials a preguntes simples, fos al·legant desconeixement detallat del tema o justificant el cost econòmic de fer calçotades a un o altre espai respectivament. A un altre nivell, hem aprofitat per informar al regidor si és normal que en una cafeteria del barri sempre hi hagi patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, suposadament de servei, fent-hi el cafetó, amb motos, cotxes i fins i tot furgonetes de la Brigada Mobil aparcats al xamfrà. Ens ha dit que en pren nota, si bé afegim que sap perfectament de què li parlem, com ho saben els agents de paisà que s’hi pot veure a cada sessió asseguts entre el públic.

Imatge del Consell de barri

Finalment, hem de destacar que una responsable de l’Ajuntament ens ha impedit, de bones maneres, gravar part de la sessió en format vídeo. Al seu entendre, tot i ser un acte públic, allà hi parlen persones que no són “representants electes” i que això de gravar intervencions “no es pot fer”. Des de la CUP entenem que una sessió oberta com un Consell de barri hauria de ser retransmesa en directe a través del web de l’Ajuntament per afavorir-ne la transparència i que pugui arribar al màxim de gent possible.

I a un altre nivell, com venim seguint en diferents sessions on assistim, avui hem de dir que el director de ProEixample, Carles Blasco, s’ha tornat a passar la sessió jugant amb el telèfon mòbil. És d’agrair que aquesta vegada ho hagi fet a la penúltima fila de la sala, i no pas a la taula des d’on es dirigia la sessió. No sabem si hi tindrà res a veure que una setmana enrere una veïna li toqués el crostó en ple Consell de Barri de la Sagrada Família.

Des de la CUP seguim valorant negativament aquestes sessions, que si bé permeten copsar les inquietuds al barri -aspecte més que interessant- són enteses des de l’administració com un simple tràmit on es donen informacions generalistes, convenientment ensucrades, i especialment destacable, de manera paternalista. N’hem tingut uns quants exemples, quan hi ha hagut queixes de particulars mal respostes o hi ha hagut intervencions saltant-se el guió establert de persones que s’acosten a aquests consells pensant que en sortiran aspectes de profit. Res de nou a l’oest, pel que fa referència a voler presentar jornades informatives com a espais de participació ciutadana.

Dimarts 31 Consell de Barri de la Nova i Antiga Esquerra de l’Eixample

Aquest dimarts 31 de gener a les 18:30h tindrà lloc un nou Consell de barri, aquest cop de la Nova i Antiga Esquerra de l’Eixample. El consell de barri serà al Centre Cívic Urgell (C/Urgell 145-147).

Com sempre hi haurà en primer lloc la intervenció del regidor del districte i posteriorment seran les entitats i les persones individuals qui facin sentir la seva veu.

La Cup de Barcelona hi serà present i us animem a que hi participeu. No és la millor forma de participació possible però és un bon espai on poder denunciar les males actuacions de l’Ajuntament als nostres barris i alhora fer propostes de futur. També és important l’assistència a aquest consell perquè des de l’Ajuntament ens haurien d’explicar el procés d’elaboració del nou PAM (Plà d’Actuació Municipal) i el nou PAD (Plà d’Actuació de Districte) que seran els documents que marcaran la línia de treball de l’Ajuntament pels propers 4 anys.